Mulighet for nasjonalt forbud mot eller begrensning av dyrking av genmodifiserte organismer (GMO)