Munn- og klovsykedirektivet: tiltak for bekjempelse av munn- og klovvsyke