Næringsmiddelhygieneforordningen: endringsbestemmelser om allergenhåndtering, omfordeling av mat og mattrygghetskultur