Næringsmidler til spesielle medisinske formål: rettelse av språkversjoner