Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser