Nasjonalt rapporteringspunkt for sjøfart (MNSW): rapporteringsmodul