Nedleggelse av samarbeidsgruppen for europeiske teletilsyn (ERG)

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/299/EU av 21. mai 2010 om oppheving av vedtak 2002/627/EF vedrørende opprettelse av Gruppen for europeiske reguleringsmyndigheter for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester

Commission Decision 2010/299/EU of 21 May 2010 repealing Decision 2002/627/EC establishing the European Regulators Group for Electronic Communications Networks and Services

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.07.2015)

Sammendrag av innhold
Beslutning 2002/627/EF omhandlet opprettelsen av gruppen for europeiske reguleringsmyndigheter for elektroniske kommunikasjonsnett og-tjenester (ERG). Kommisjonsbeslutningen fra 21. mai 2010 gjelder opphevelse av ERG.

Merknader
ERGs arbeid videreføres i BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications). Norge har deltatt i ERGs arbeid med personalressurser, men har ikke hatt noe eget finansielt bidrag til ERG. De administrative og økonomiske konsekvensene som følger av opprettelsen av BEREC er omhandlet i EØS-notat om forordning 1211/2009 om opprettelsen av BEREC.

Vurdering
Denne gruppen har allerede opphørt å eksistere. Innlemming av 2010/299/EF oppdaterer EØS-avtalen på dette punkt, og er relevant og akseptabel.

Status
Beslutningen ble vedtatt i EU 21. mai 2010 og trådte i kraft for EU-landene 1. juni samme år.

Beslutningen ble innlemmet i EØS-avtalen 30. april 2015 gjennom beslutning nr 105/2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.05.2010
Anvendelsesdato i EU
01.06.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.03.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.05.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0299
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro