Nitratdirektivet: endringsbestemmelser om bruk av visse gjødselmaterialer fra husdyrgjødsel