Nødtiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i Belgia, Bulgaria, Danmark, Tyskland, Frankrike, Polen, Slovakia og Sverige