Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum