Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy: endringsbestemmelser