Økologiforordningen: endringsbestemmelser om merking