Økologiforordningen: endringsbestemmelser om sertifikatet som bekrefter overenstemmelse med reglene