Økologisk produksjon: ajourføring av tillatt input m.m.