Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser