Økonomisk sikkerhetsordning i forbindelse med håndtering av avfall fra utvinningsindustrien