Omnibus I-direktivet 2010 om fullmaktene til de europeiske tilsyn for finansielle tjenester