Omsetning av frø fra fôrvekster: endringsbestemmelser (1992)