Oppføring av difenakum som et aktivt stoff (biocider)