Oppføring av karbondioksid som aktivt stoff (biocider)