Opphevelse av visse beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa av subtype H5N1