Oppheving av beskyttelsestiltak mot infeksiøs anemi blant dyr av hestefamilien i Romania