Oppheving av visse beskyttelsestiltak overfor afrikansk svinepest i Tyskland