Opprettelse av en ny statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikasjon