Opprettelse av et EU-team for veterinærberedskap i forbindelse med visse dyresykdommer