Opprettelse av Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektrisk kraft og gass