Overføring av laste- og passasjerskip mellom skipsregistrene i EØS-området