Overføring av statistiske opplysninger om godstransport på vei