Overgangstiltak for gjennomføring av EUs hygienebestemmelser for matvarer