Oversendelse av konfidensielle data til EUs statistikkontor (kodifisering)