Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser