Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: verifisering og korrigering av data