Overvåking av furan og alkylfuraner i mat

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2022/495 av 25. mars 2022 om overvåking av forekomsten av furan og alkylfuraner i mat

Commission Recommendation (EU) 2022/495 of 25 March 2022 on monitoring the presence of furan and alkylfurans in food

Siste nytt

Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 28.3.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrekommandasjonen, dansk utgave)

(1) Furan og alkylfuraner, som også omfatter methylfuraner som 2-methylfuran, 3-methylfuran og 2,5-dimethylfuran, er procesforurenende stoffer, der dannes i fødevarer under termisk forarbejdning.

(2) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA's) Ekspertpanel for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden vedtog i 2017 en videnskabelig udtalelse om de risici, som forekomsten af furan og methylfuraner i fødevarer udgør for folkesundheden (1). Den konkluderede, at de nuværende niveauer for eksponering for furan giver anledning til sundhedsmæssige betænkeligheder. Hvad angår methylfuraner blev det i udtalelsen konkluderet, at de kan øge den samlede eksponering for furan og alkylfuraner betydeligt og dermed øge de sundhedsmæssige bekymringer. Da der imidlertid mangler data om tilstedeværelsen af methylfuraner i fødevarer, anbefalede EFSA at udarbejde yderligere data på dette område. Det er navnlig rapporteret, at furan og alkylfuraner forekommer i kaffe, babymad på dåse, spiseklar suppe, kartoffelchips, frugtsaft, morgenmadscerealier, kiks og knækbrød.

(3) 2-methylfuran og 3-methylfuran kan kvantificeres pålideligt ved hjælp af de analysemetoder, der er til rådighed på nuværende tidspunkt, mens der er behov for en yderligere indsats for at foretage en pålidelig analyse af 2,5-dimethylfuran. Hvis den anvendte analysemetode tillader det, vil det imidlertid være hensigtsmæssigt at analysere og kvantificere 2,5-dimethylfuran og indberette dataene.

(4) Desuden har den videnskabelige litteratur for nylig peget på tilstedeværelsen af forurenende stoffer i fødevarer relateret til andre alkylfuraner end methylfuraner såsom 2-pentylfuran og 2-ethylfuran. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at analysere og kvantificere sådanne yderligere (ikke-methylfuraner) alkylfuraner, forudsat at analysemetoden er pålidelig til dette formål.

(5) Resultaterne af overvågningen af furan og alkylfuraner skal være pålidelige og sammenlignelige. Der bør derfor gives instrukser om kriterier for prøveudtagning og analytisk ydeevne.

(6) EFSA har mandat fra Europa-Kommissionen til at indsamle alle tilgængelige data om forekomsten af kemiske forurenende stoffer i fødevarer og foder. Disse data anvendes i EFSA's videnskabelige udtalelser og rapporter om forurenende stoffer i fødevarer og foder.

(7) Det bør derfor anbefales, at furan og alkylfuraner i fødevarer overvåges, og at dataene indberettes til EFSA —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.03.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet