Overvåking og rapportering av antimikrobiell resistens hos zoonotiske og kommensale bakterier