Øvre grenseverdier for forurensning av eurukasyre og hydrogencyanid i visse næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/1870 av 7. november 2019 om endring og retting av forordning (EF) 1881/2006 med hensyn til øvre grenseverdier for eurukasyre og hydrogencyanid i visse næringsmidler

Commission Regulation (EU) 2019/1870 of 7 November 2019 amending and correcting Regulation (EC) 1881/2006 as regards maximum levels of erucic acid and hydrocyanic acid in certain foodstuffs

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 5.5.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.5.2020)

Sammendrag av innhold
Det er i Kommisjonsforordning (EC) 1881/2006 fastsatt grenseverdier for forurensende stoffer (kontaminanter) i næringsmidler, herunder for erukasyre og hydrogencyanid. Kommisjonen foreslår nå endringer i grenseverdiene for erukasyre. I tillegg foreslås retting av en tidligere formalfeil i forbindelse med fastsettelse av grenseverdi for hydrogencyanid.

Les hele teksten til EØS-notatet her.

Status
Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 30. april 2020.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.06.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.11.2019
Anvendelsesdato i EU
28.11.2019
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
08.01.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.05.2020
Anvendes fra i Norge
04.05.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R1870
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro