Øvre grenseverdier for rester av tropanalkaloider i visse næringsmidler