Persistente organiske forurensende stoffer: ytterligere endringsbestemmelser om perfluoroktansyre, salter av disse og beslektede forbindelser

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske forurensende stoffer med hensyn til perfluoroktansyre (PFOA), og dens salter og PFOA-beslektede stoffer

(In preparation) Commission Delegated Regulation amending Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council as regards the persistent organic pollutant perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related compounds

Siste nytt

Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 17.5.2022 med tilbakemeldingsfrist 14.6.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 17.5.2022)

Persistente organiske miljøgifte (POP): perfluoroctansyre (PFOA)

Kommissionen sigter mod at beskytte menneskers sundhed og miljøet ved at eliminere eller begrænse produktionen og anvendelsen af POP som defineret i Stockholmkonventionen.

Denne retsakt vedrører PFOA, salte heraf og PFOA-beslægtede forbindelser (opført i bilag I til forordning (EU) 2019/1021). Den ændrer PFOA-koncentrationen som utilsigtet sporforurening i stoffer, blandinger og artikler og fjerner en specifik undtagelse, som ikke længere er nødvendig i EU.

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 17 maj 2022 - 14 juni 2022

Udkast til delegeret forordning - Ares(2022)3731264

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
17.05.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet