Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser om pentaklorfenol