Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om heksaklorbenzen