Plantevernmidler: krav til opplysninger om aktive stoffer og mikroorganismer

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonsforordning om endring av forordning (EU) nr. 283/2013 med hensyn til opplysninger som skal fremskaffes for aktive stoffer og de særlige opplysningskravene for mikroorganismer

(In preparation) Commission Regulation amending Regulation (EU) No 283/2013 as regards the information to be submitted for active substances and the specific data requirements for micro-organisms

Siste nytt

Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 26.10.2021 med tilbakemeldingsfrist 23.11.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 26.10.2021)

Pesticider: nye datakrav for godkendelse af aktivstoffer

EU's fra jord til bord-strategi har til formål at mindske afhængigheden af kemiske plantebeskyttelsesmidler, bl.a. ved at gøre det muligt at sælge biologiske alternativer (som mikroorganismer) i EU.

Vi vil med denne opdatering tilpasse de nuværende datakrav (i del B i bilaget til forordning (EF) 283/2013), så de afspejler egenskaberne ved mikroorganismerne i disse produkter, da de adskiller sig fra aktive kemiske stoffers.

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 26 oktober 2021 - 23 november 2021

Udkast til forordning - Ares(2021)6603580

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
26.10.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet