Postdirektivet (andre): endringsbestemmelser om åpning for konkurranse på markedet for posttjenester