Produksjon og formidling av sammenlignbare indekser for arbeidskraftkostnader: gjennomføringsbestemmelser