Produktansvarsdirektivet: endringsbestemmelser

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/34/EF av 10. mai 1999 om endring av rådsdirektiv 85/374/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om produktansvar

Directive 1999/34/EC of the European Parliament and of the Council of 10 May 1999 amending Council Directive 85/374/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products

Siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 22.4.2021 og kunngjort i EU-tidende 12.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.05.1999
Gjennomføringsfrist i EU
04.12.2000
Anvendelsesdato i EU
04.12.2000
Hjemmel eller endrer
Siste saker i EU-domstolen

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 31, 14.6.2001, p. 106-107
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
28.06.2000
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.02.2001
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.02.2001

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.12.1988
Anvendes fra i Norge
01.01.1989

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31999L0034
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro