Prosedyren for lisensiering av jernbaneforetak: gjennomføringsbestemmelser