Prospektforordningen for verdipapirer: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser