Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 486/2012 av 30. mars 2012 som endrer forordning (EF) nr. 809/2004 hva angår format og innhold av prospektet, basisprospektet, sammendraget og de endelige vilkår samt krav til opplysninger

Commission Delegated Regulation (EU) No 486/2012 of 30 March 2012 amending Regulation (EC) No 809/2004 as regards the format and the content of the prospectus, the base prospectus, the summary and the final terms and as regards the disclosure requirements

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 26.11.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.11.2013)

Kommisjonsforordningen endrer kommisjonsforordning 809/2004, som gir utfyllende bestemmelser til prospektdirektivet 2003/71/EC.

Endringen gjelder i hovedsak krav til grunnprospekt og endelige vilkår, krav til sammendraget i prospekt og innføring av et regime med forenklet regelsett i særlige tilfeller.

Vurdering
Endringen innfører et regime med forenklet regelsett for prospekt i særlige tilfeller, og dette vil sannsyligvis innebære en reduksjon av administrative kostnader for utstedere.

Status
Forordningen er innlemmet EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett i verdipapirforskriften.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
30.03.2012
Anvendelsesdato i EU
01.07.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 17.8.2017, p. 508-572
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
08.11.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
03.05.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.05.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.05.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.05.2013
Anvendes fra i Norge
01.07.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0486
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro