Prøvetaking og analyse av forurensede stoffer i næringsmidler: fisk og landdyr