Prøvetaking og analyse av forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser