Prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av fôr: endringsbestemmelser