Prøvetakingsmetoder for kjemisk analyse av spiselige kaseiner og kaseinater